Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home2/piklpcom/public_html/modules/mod_flexi_customcode/tmpl/default.php on line 24

Strict Standards: Non-static method modFlexiCustomCode::parsePHPviaFile() should not be called statically in /home2/piklpcom/public_html/modules/mod_flexi_customcode/tmpl/default.php on line 54

sinan piklop piklop

İncedere köyü Tarihi İncedere (Piklop) Köyü 1992 yılında il olan Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bir köydür. Eski ismi “PİKLOP” olarak bilinmektedir.Daha sonra ise köyün adı “İncedere” olarak değiştirilmiştir.Bölgenin Osmanlı hakimiyetine girmesini müteakiben yapılan 1573 tarihli arazi yazılmalarında köyün ismine rastlamak mümkündür.1573 tarihinde ki kayıtlara göre Meşe Ardahan(Hanak) bölgesi sınırlarında kalan köyün ismi eski ismiyle olduğu gibi “PİKLOP” olarak geçmektedir.Bu durum köyün en az 500 yıllık bir geçmişinin olduğunu göstermektedir.Köyün içerisinde kurulu bulunan 1851 tarihinde yapılan KALE de bu tarihi doğrulamaktadır. Köyün tarihini bölgenin tarihinden ayrı tutmak söz konusu olmayacağından köyün bağlı bulunduğu Ardahan ilini merkez kabul ederek bölgenin tarihine kısaca değinmekte fayda vardır. Bu yöreye Türk boyları ilk kez, Kıpçakların atası sayılan, Kimmerlerin (M.Ö. 720) gelmesiyle başlamıştır. Daha sonraları İskitlerin geldiği görülüyor. İskitler bu yörede 500 yıl hüküm sürmüşler. Geliş tarihleri M.Ö 680 olarak bilinmektedir. M.S. 628 yılında Hazar Türklerinin Hazar bölgesinden göçerek üç kol üzerine dağıldıkları ve bir kolunu da Kafkaslara yürüyerek, bu yöreyi ele geçirdikleri kaynaklarda yer almakta. Hazar boylarından göçüp gelen bu göçleri oluşturan insanlara Arda Türkleri denmektedir. 3. ve 4. yüz yıllarda yörede Hıristiyanlık yayılmaya başladı. 415 yılında ise Batıdan gelen Bizans egemenliği yöreyi ele geçirmiştir. Halife Osman döneminde (646) ise bölge Arap İslam egemenliğine girmiştir. Bütün bu yüz yıl boyunca İslam güçleriyle Bizans arasında sürekli el değiştiren bu yöre, İlhanlıların, Kıpçakların ve daha nice grupların gelip yerleşmelerine karşı koyamamıştır. Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın 1064 tarihinde Ani şehrinin egemenliğini eline geçirmesiyle Danişmentli Ahmet adıyla bilinen komutanın emrindeki Selçuklu ordusuyla Şavşat üzerinden Arsiyan Dağını geçerek 1080'de bölgeyi ele geçirmiştir. Selçuklular bu yörede uzun zaman varlıklarını gösterememişler. Zayıflayan Selçuklu ordularını elinden yöreyi İlhanlılar eline geçmiştir. İlhanlılar zamanında Ortodoks olan Kıpçak Türkleri bölgenin yarı bağımsız hakimi olmuşlardır. Kıpçak Türklerinin(Kumanların) bölgede ( Ardahan-Ahıska-Artvin kesiminde) Atabek adlı bir sülale kurarak bölgede hüküm sürdükleri bilinmektedir.Osmanlı zamanında bölge Atabekler diyarı olarak bilinmektedir. 13. yüzyılda Moğol ve İlhanlı egemenliği görülürken yöre, daha sonra 1414 yıllarında Cengizlilerin elinde kalmış olsa gerekir. Kars ile birlikte bu yöre Akkoyunluların işgaline uğramış. Ardahan yöresinde adı bilinen Atabekler, Akkoyunluların emrinde kalmışlar. Daha sonra, Karakoyunluların emrinde kalan yöre, Şehzade Selim’in (1.Selim) Trabzon sancakbeyi olduğu dönemde (1481-1512) Osmanlılara bağlandı. Yöre Bu dönemde, Birkaç kez Safevi, birkaç kere de Gürcü denetiminde kaldı. 1551 yılında Erzurum Beylerbeyi İskender paşa tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde şark seferleri başlayınca,Padişah tarafından Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa sardar tayin edilerek bölgeye sefere çıkmıştır.1578 yılının 2 temmuzunda Erzurum 5.Ağustosunda Ardahan’a gelen Osmanlı ordusu ile 9 Ağustos 1578 tarihinde, Sefevi(İran) ordusu arasında Çıldır civarında başlayan meydan savaşının Osmanlı ordularının zaferi ile sonuçlanması sonrasında bölge tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir.(Ardahan,Çıldır,Posof,Ahıska) Bu tarihten 1800 lü yıllara kadar bölgenin mutlak Osmanlı hakimiyetinde olduğu gözlenmektedir.Ancak kuzeyde güçlenen Rus çarlarının güneye denizlere ulaşma hedefleri doğrultusunda Kafkaslara ve bölgeye egemen olmayı amaçlamaları bölgede huzursuzlukların ve savaşların başlamasına sebep olmuştur. Rus orduları 1828 yılında bölgeyi, Ardahan,Kars Erzurum ve Bayburt dahil ele geçirmiş ancak yapılan Edirne Anlaşması sebebiyle Ahıska hariç diğer bölgeleri boşaltmak zorunda kalmıştır. Ahıska’nın Ruslar tarafından işgali üzerine Posoflu bir şairin yazmış olduğu aşağıdaki şiir tarihi bir tespiti içermesi bakamından önemlidir. “ Ahıska bir gül idi gitti ,Ehli iman idi gitti Söyleyin Sultan Mahmut’a, İstanbul Kilidi gitti” Çeyrek asır geçmeden 1855 yılında bölge tekrar Rus işgaline uğradı,bir yıl sonra imzalanan Paris Anlaşması ile 1856 yılında Ruslar Kars,Ardahan ve diğer bölgelerden çekilmek zorunda kaldılar. Ancak bölgenin uzun süre Rus işgaline girmesi 1876 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan ve 93 harbi olarak bilinen savaş sonrasında olmuştur. 17 Mayıs 1877 yılında Ardahan ve bölgesi Rus işgaline uğramış.Savaş sonrasında ise 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşmasıyla Ruslara bırakılan Ardahan yaklaşık 40 yıl Rusların esaretinde kalmıştır.1918 Brest-Litowsk Antlaşmasıyla yeniden Türkiye topraklarına katılmış ise de 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Türk ordusunun çekilmesi sonucu, Ermeni ve Gürcülerin işgaline hedef olmuştur. 30 Kasım 1918 tarihinde Ardahan’da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Mütarekesi şartları reddedilmiş, Milli Şura Hükümeti, Kurtuluş Savaşıyla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa Komutasındaki Türk ordusu tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Bölge Rus esaretinde iken Rus askerleri ve Ermeniler tarafından Müslüman Türk unsurlara karşı mezalim yaşandığı tarih kaydetmektedir.Aşağıya alınan ağıt yapılan mezalimler üzerine söylenen ağıtlardan sadece bir tanesidir.Bölge gerçeklerini bilmek açısından paylaşmakta fayda vardır. Sabah ilen Urus girdi şehere Yetti dehre ah avazın Ardahan“kırın!” deyü emreyledi leşkere Söylendi Ser-ta –sir sözün Ardahan Herkes düştü figana,ıztıraba Al-kana boyandı toprağı taşıÇok köyleri yaktı,etti harabe Ezel böyle yazmış yazın ArdahanAteş verip niçe evleri yaktı Göç olup,Poskov’a sel gibi aktı Hepsinden Beter oldu bu demde Açıldı gönülde yazın Ardahan Kimi orda kalıp gördü dehşeti Hiç kimseye etmez iken minneti Ümmet-i Muhammed hep giydi kara Al-kana boyandı düzün Ardahan Arşta melaykeler yandı bu aha Yazdı gazeteler,bildirdi Şaha Kimi gelip burada çekti zahmeti Şimdi dilenir çok kezin Ardahan Bu sergerdan HOCA ağlar bu yandaAl-Osman’ın geldiğini duyanda Her sene mahsuülün lodalanırdı Kesildi ekmeğin,tuzun Ardahan Senin dertlerini bir bir sayanda Sağılır hep yaran,sızın Ardahan Hazırlayan Kaynak.www.piklop.com Kültür EVELİK AŞI Soğan, tuz ve et karışımı yağda kavrulur. Bunun üzerine bir miktar su ilave edilir. Temizlenmiş ve yıkanmış yarma ve biber buna ilave edilerek kaynatılır. Eldeki evelik kuru ise, kaynamakta olan tencereye ilave edilir. Yarma iyice pişinceye kadar işleme devam edilir. KUYMAK 900 gr. yağ, 3 bardak su beraber içine mısır unu dök karıştır, ara sıra sıcak su koy peyniri ekle pişsin. DÖVMEÇ Ekmeği kıy, tereyağına koy kavur. Bir yumurta kır karıştır. HAŞIL Yarmayı suda pişir. Az tuz derin bir tepsiye koy. Ortasını kaşıkla tepesinden aç. Yağ, bal, ya da kenarlarına süt . SİNOR Su, tuz, un yoğur. Beze yap (AZ SERT), ince aç. Saçta pişir iki yüzünü de. Rulo yap kes. Tek, tek diz pelverde dök istersen yoğurt, üstüne tereyağ üstünü ört demle. PİŞİ Su, un, az tuz yoğur, kulak memesi kıvamında (Maya hamur ve ya pak maya) bir saat beklet. Yağ koy kızsın, oklava yahut oklava ile aç, ortasına üçgen şeklinde 3 delik aç kızgın yağda pişir. MAFİŞ Hamuru aynı yoğur, ince aç, baklava şeklinde kes. Aynı biçimde kızart LOKUM Bulamaç (Yağ, tuz, maya) gibi yoğur, eksisin. Bir kaba yağ koy, kaşığı ona batır, hamurdan 1 parça al pişir. Üstüne şeker dök yahut peynirle ye. İsteyen şerbette dökebilir. LALANGA 250 gr süt, iki yumurta, bir tatlı kaşığı karbonat, tuz un bulamaç yap. Kaşıkla dök kızart. İsteyen peynir, bal, isteyen şurup döksün. CIRGLAMA, LEZGİ MAKARNASI (KARNI CIRĞ) Un, 3 su, 4 tuz yoğur, biraz sert. İnce yuvarla, bir cm kes, iki parmakla içini ayır, suda haşla süz, tersiye diz üstüne peynir serp. KESME AŞI Hamuru biraz sert aç (bir yumurta) 1 cm ince doğra, isteyen güneşte de kurutabilir. Devamla suyu kaynat kesmeleri at pişir. Biraz salsın, yoğur ez, çorba suyuna karıştır, yağ soğan anık yap dök. KATMER Su, 3 tuz, un yoğur, biraz sert, yufkaları ince aç, üst üste yağlayarak diz, ceviz koy rulo yap kıvırarak yuvarla tepside elle biraz dağıt, üstünü yağla kızgın fırında pişir. EKMEK ÇEŞİTLERİ BAZLAMA Un, tuz, maya yoğur, dinlensin saçta sıra ile iki yüzünü pişir (saç önceden altı küllenir, yanmasın diye) Kolaylık, 4?e kes çevir. AKITMA Sıvık hamur (süt, yumurta), yağ sıcak dök yayılır, inci pişince çevir. GAGALA Hamurunu gavi (sert) yap, yuvarlak yap tepsiye diz, fırında pişir. Saçta da pişer. FIRIN EKMEĞİ Ateş yakılır, odunlar bir kenara alınır, yumuşak hamur, yapılır, ekşiyince, elle aç, ortasını del, fırın küreğinin üstüne koy fırına ver pişir. TOP CADI EKMEĞİ (fodol mısır) Pilekede pişerse daha güzel olur. TIKKA denen sarı topraktan hamur kıcamında yapılır, derin tepsi gibi şekil verilir, kızgın fırında bu iki kap pişer. Ekmek yapacağın zaman, ocağı yak (odun) PİLEKİ?yi dik koy üstüne kızsın, mısır unu ile hamuru yap, top top alt pilekiye diz üstünü de kapat, üstüne ateşi koy pişir, üstünden ateşi al içini çeksin LAVAŞ Fırında diğer ekmeklere göre daha ince pişirilir. HAÇAPUR Fırın ekmeği hamurundan al, elde aç içine peynirle yağı koy, elinle büz kapat, fırında pişir. ERİŞTE Yufka hamuru yoğur, çok ince aç, saçta fazla yakmadan, çevir, indir. Yufkadan tek, tek rulo yap, tel şehriye gibi ince doğra, fırınla. Yiyeceğin zaman kapaklı sahana koy, üstüne sıcak su gezdir, kapağını kapat, şuşlansın (DİNLENSİN) üstüne yağ, bal koy ye. KURUT Süzme yoğurt, güneşte tahta üstünde kurutulur. Elle ovulur, bez torbalara konur, saklanır. KAVURGA Kendir tohumu ıslatılır, tuz konur. Saçta kavrulur, birbirine katılır. HENGEL Su, tuz, 1 yumurta kat yoğur, aç. Diğer tarafta kıyma soğan, baharat istenirse, pastırmada konur. Hamur açılır, orta incelikte, ya bardakla ya da bıçakla kare kes. İçine et koy, büz, suda haşla çıkar. Ya sarımsaklı yoğurt dök ye. Bazen de kaz, yağ parçalarından konur (kıkıda) UN HELVASI Sana yahut tereyağ eriyecek yarım kg un koy kavur fıstıkta kızarıncaya kadar, un yumuşar, kulakta cız eder diğer yandan şerbet yap içine dök, suyunu çeksin, tabağa al şekil ver. SARAY ÇORBASI Tavuğu haşla suyunu 2 su bardağı yoğurt 2,5 bardak un karıştır. Etli ..... içine dök. MUHALLEBİ 1 kg süt, bir çay bardağı pirinç unu koy 1,5 bardak şeker ateşte hafif kaynadıkça karıştır, pişince üstüne tarçın koy. BAKLAVA Sarı burma gibi hamur yap. Yufkaları ince ince aç, tepside üst üste koy, ceviz içi serp (ORTASINA) şekil ver, üstüne yağ dök, fırında kızart. Şerbet hazırla dök. (Sıcaksa soğuk) PATİSPANYA Bir bardak şeker, 1 bardak yoğurt, 1bardak yağ, 1 yumurta tepsiye yay, fırına ver, serinleyince kes. KATMER Un, tuz yoğur (azcık sert) ince aç, yağla, isteyen ceviz koyar, rulo yap. MISIR GEVREĞİ Un, yağ veya kaymak, su tuz yoğur, beze yap, tepsiye diz, tepsinin üstüne yoğurt veya su gezdir, fırına ver. Yahut saç altında pişir. HARŞU Yağ, soğan, tuz kızart, peynir (Kaşar tulum) koy. Suda pişsin, bir yumurta kır, karıtır, hazırlanan ekmeğin üstüne dök. SÜTLAÇ 1 kg süt, 1,5 toz şeker, 1 bardak pirinç pişir, sütün yarısını yavaş yavaş kat, daha lezzetli olur. (pirinci akşamdan suya koy) KALBUR TATLISI 2 yumurta yarım su bardağı yoğurt, 1 bardak kaymak, tuz, karbonat, limon sık, biraz zeytinyağı ilave et. Yumuşak hamur yap, şekil ver kızart. (Kalburda) PELVERDE Ezilen erik, elma, kaysı tel süzgeçten, kevgirden süzülerek suyu kaynatılır. (MEYVE EZMESİ) LAHANA TURŞUSU Lahanaları kaynar suya batır, çıkar, süz, küpe diz 4 diş sarımsak koruk, nohut da koyabilirsin. Kışın sarma için saklayacaksan dörde kes, tuz koy, salamura olur. Ayva ....... yapabilirsiniz. KIRMIZI CARĞALA (Turşuluk pazı ) Pazıları yıka, haşla, suyu bir kenara al pazıları, doğra, kavanoza koy, 4-5 diş sarmısak, bir su bardağı sirke, renkli suyu da dök. Bir çaydanlık kaynamış su dök, kapat eşkimeye koy. HASUTA Yağı erit bir bardak mısır unu koy karıştır, yağ kusunca su (kaynamış) damla damla, şeker kov yahut pekmez, bal, kaymak da olur. GEVREK 1 kg. un, tuz, yağ, kaymak yoğur, ya saçta yada tepside pişir. FESELLİ Un, tuz, yağ ve ya kaymakla hamur yapılır. İnce açılır, yağlanır tekrar kapatılır, dinlendirilir, tekrar açılır, saçta pişirilir. KIMI TURŞUSU Kımı tereye benzeyen bir bitkidir. Kımılar, yıkanır, şırata (PEYNİR ALTI) konur. Çıkarılır, demet yapılır, bağlanır, su (kaynamış) sarımsak konur, küpe konur. ŞEKERLEME Tereyağını (1 sana), 1 su bardağı şekeri birlikte çok fazla çırp (yeni aletlerle daha kolay olur), aldığı kadar un koy, içine istersen limon kabuğu, ceviz de bırak, şekil ver (avucunda yuvarla, ikiye böl, tepsiye diz, çok kızarmasın, şekeri üstüne serp, ortasına fındık ta koyabilirsiniz. FETİR EKMEĞİ Ocağı yak, diğer tarafta ekmek hamuru yoğur. dinlensin. Ocağın kenarındaki taşı ısıt, saç üstüne elle açtığın hamuru koy, pişsin. TEL HELVASI Un, yağ, şeker (renkli) kaynasın, elde çevir, tepsiye dök. Peynir altı, sırat kaymaktan, aynen yapılır. KAYITMA Mantı hamuru yap. Küçük üçgen şeklinde kes. Haşla tepsiye al. Üstüne peynir dök yahut, yoğurt, et, kıyma, soğan, baharat. Coğrafya Köyümüzün merkezi Hanak ilçesine uzaklığı 5 km, il merkezi Ardahan’ a olan uzaklığı 33 km’dir. Köyümüzün Kuzeyinde koyunpınar köyü, Kuzeybatısında incedere köyü. batısında günesgören köyü ve köyümüze ait yaylamız, güney sınırımızda Ardahan ili, doğusunda ise alacam köyü bulunmaktadır.Köyümüzün batısında Artvin ili ile doğal sınır oluşturan Yalnızçam Dağları ve kuzeydoğusunda da Kol Dağının uzantıları bulunmaktadır. Köyümüz ve civarında arazi, ağaç bakımından genel olarak çıplak bir görünüm arz etsede. Ancak köyümüz merkezinde bireysel ağaçlandırma ve köyümüzün güney ve güney doğusunda bulunan küçük çam ormanı küçük istisnalarını teşkil etmektedirler. Köyümüzde bulunan akarsular kendi topraklarımızdan küçük dereler halinde doğup köy merkezinden geçerek Alacam köyünden geçip cot dediğimzi caya karışır.içme suyu bakımından köyümüz yörenin en zengin köylerindendir.Köyümüz batısında ki vadilerinin birleşerek genişlediği kesimlerde yayla olarak nitelenen düzlükler yer almaktadır.Köyümüz yaylası koy sinirlarımız içerisinde yer alıp doğusunda Köyümüz,güney doğusunda Kartalkaya Köyü(fahrel), yaylası Güneybatısında Alacam Köyü (Aşağıdigan)yaylası,Batısında Çataldere,Köyü(gunzut),Kuzeybatısında,kuzeydoğusunda Günesgören(kekreden)köyü bulunmaktadır. Eski Hanak- Ardahan Karayolunun bir kısmı köyümüz sınırlarından geçmektedir. Yayla özelliği gösteren Köyümüzün denizden yüksekliği 1.800 metredir. Yer yer 2.000 ile 3.000 metre yüksekliği bulunan dağlara sahip olan bölgemiz bu dağlar dolayısıyla ot ve su bakımından hayvancılığa oldukça elverişlidir. Kış mevsiminin uzun ve çok soğuk geçmesi nedeniyle bölgeye bağlı olarak köyümüzdede meyve ağaçlarının da yetişmediği bir gerçektir. Bunun yanında yukarıda belirtildiğimiz ormanlık alanda kara ve sarıçam, kavak, söğüt vb. ağaçların yetiştiği de bilinmektedir. Bitki örtüsü yönünden oldukça şanslı sayılabileceğimiz köyümüz ve civarında çeşitli otlar ve kır çiçeklerinin ilkbahar yağmurlarıyla beslendiği ve çevreyi güzelleştirdiği hususu da burada belirtilebilinir. Bitki Örtüsü İlçede belirli alanlarda toplanmış küçük orman alanları dışında ilçe topraklarının büyük bir bölümü çayır ve mera alanları ile kaplı bulunmaktadır. İklim Köyümüz iklim bakımından kışları çok sert ve soğuk, yazları ise ılık ve yağışlı geçen bir karasal iklime sahiptir. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması –25 derece , en sıcak ayın ortalaması ise +25 derecedir. İklim Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Nüfus Ekonomi Halkın büyük çoğunluğu küçük çiftçi olup, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.Köyümüz cevre Köylere nazaran Ekili alan ve mera yönünden en zengin Köylerin basında gelir.Genel olarak köyümüzde Arpa,Buğday yem bitkileri ekimi yapılmaktadır. Tarımda makinalaşma seviyesi Her geçen gün artmaktadır. Koyümüzde yaklasık olarak 40 adet Traktör mevcuttur.Hasat halen traktorler ve buna bağlı ekipmanlarla yapılmaktadır Hasat mevsiminde son derece kısadır. Yüksekliğin fazla olması, dolayısıyla kış aylarının ağır geçmesi nedeniyle meyve ve sebzelik yapılmamakta bu ürünlerin tamamı satın alınmakta bazı yıllarda ihtiyaca yetecek ürün dahi elde edilmemektedir. Köyümüzün geçim kaynağı tarımdır. Tarımsal alanda Hayvancılık %80 payla ilk sırayı almaktadır. Bitkisel üretimin payı ise %20’dir. Köyümüz mera, otlak ve yaylak varlığı olarak geniş alanlara sahip olduğundan önemli bir hayvancılık potansiyeline sahiptir. Halkın hepsi hayvancılıkla uğraşmaktadır. Elden edilen hayvansal ürünler Köyümüz halkının başlıca geçim kaynağıdır. Ayrıca Köyümüze Mayıs ayının 15inden itibaren genellikle Kars ilinden gelen mandıracılar Köyümüzde süt toplama evi kurmakta ve 1,5-2 aylık bir dönemde çiftçilerden aldıkları sütleri kaşar peyniri yapımında kullanmaktadırlar. Köyümüzde her yıl, inek potansiyeline bağlı olarak değişmekle birlikte herkes 1-2 ton civarındaki süt bu şekilde mandıracılara verilmekte geri kalan sütler ise ailelerin kendi ihtiyaçları için peynir ve yağ yapımında kullanılmaktad Köyümüzde bulunan büyükbaş hayvanların büyük bölümü yerli ırk olan DAK (Doğu Anadolu Kırmızısı) X Montofon ırkından meydana gelen melez hayvanlardan oluşmaktadır. Köyümüzde hayvan varlığının büyük bölümünü büyükbaş hayvanlar oluşturmakta olup küçükbaş hayvan mevcudu bu orana ters denecek kadardır. Ayrıca köyümüzden her yıl diğer illere gerek besi gerekse kurbanlık için çok miktarda canlı hayvan sevkıyatı olmaktadır Arıcılık: Köyümüz dünyaca tanınan üstün vasıflı Kafkas Irkı arının gen merkezleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bölgemizin 1200 çesit zengin florası dan dolayı arıcılık için iyi bir potansiyel mevcuttur. Bu yüzden Köyümüzde üretilen ballar çok kalitelidir. Genel istatistiklerine göre Köyümüzde tahmini 200-250 Arı kovanı bulunmaktadır. köyümüzde arıcılık sabit arıcılık şeklinde yapılmakta olup birkaç kişi dışında gezginci arıcı bulunmamaktadır. Ardahan ili ile birlikte Köyümüzde Artvin ili arıcıları dışındaki gezgin arıcılara kapalıdır. Muhtarlık Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları: 2009 - Erdoğan KÖROĞLU 2008 - Selçuk Aydemir 2004 - İmdat Arıcı 1999 - Allahverdi Dogruyol 1994 - İbrahim Akdaş 1989 - Hasan Akpınar 1984 - Salman Tan Altyapı bilgileri Köyde, ilköğretim okulu vardır şu an faliyettedir 4 öğretmen görev yapmktadır.Bunun yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt değildir köyde elektrik ve sabit telefon vardır.kaynak www.piklop.com Arda İLGAR

Duyrular

 

Değerli üyelerimiz Düğün nişan gibi organizasyonlarınızı yaparken dernek yönetimiyle istişare ediniz. Dernek yönetim kurulu www.piklop.com

Radyo PİKLOP

Köyümüz slayt

Hanak ve köyleri

Köyümüzde düğün

Dernek gecesi

Online

3 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Döviz


Sayaç


Copyright © 2016. Piklop.NeT

Sinan İLGAR


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home2/piklpcom/public_html/modules/mod_flexi_customcode/tmpl/default.php on line 24

Strict Standards: Non-static method modFlexiCustomCode::parsePHPviaFile() should not be called statically in /home2/piklpcom/public_html/modules/mod_flexi_customcode/tmpl/default.php on line 54